• Rozgonyi, K., & Polyak, G. (2020). Hungary. In D. Merskin (Ed.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society (pp. 768-771). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Rozgonyi, K. (2019). "Hungary". In M. Capello (Ed.), The independence of media regulatory authorities in Europe (pp. 55-65). (IRIS Special; Vol. 2019, No. 1). ISBN 9789287189851.
 • Rozgonyi, K. (2018). A szerzői jog a digitális kommunikáció korában: ilyen jövőt képzeltünk-e?. In A. Grad-Gyenge, E. Kabai, A. Menyhárd (Eds.), Liber Amicorum Studia G. Faludi Dedicata – Ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére (pp. 337-350). ELTE ÁJK és Artisjus 2018 Budapest.
 • Rozgonyi, K. (2018). A new model for media regulation. InterMEDIA, 46(1), 18-23.
 • Rozgonyi, K. (2014). In: Emlékkerti kőoroszlán. Írások György Péter 60. születésnapjára (Ed. Katalin Orbán, Anna Gács). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014, Budapest, 383-396.
 • Rozgonyi, K. (2012a). A digitális átállás folyamata és helyzete Magyarországon – régiós kitekintésben (The evaluation of the digital switchover process in Hungary in regional context), Médiakutató, 2012 Winter Issue, 47-61.
 • Bánkuti, M., Dombos, T., Fleck, Z., Halmai, G., Rozgonyi, K., Majtényi, B., Majtényi, L., Polgári, E., Scheppele, Kim Lane, Somody, B., & Uitz, R. (2012b). Opinion on some of Hungary’s cardinal laws – Amicus brief for the Venice Commission. Eds. Gábor Halmai & Kim Lane Scheppele, Fundamentum, 1, 5-35.
 • Rozgonyi, K. (2007b), Digitális átállás és az alapjogok (Digital switchover and fundamental rights), Fundamentum, 2, 43-47.
 • Rozgonyi, K. (2007a). Közszolgálat-verseny-pluralizmus (Public service media – competition & pluralism). A mi televíziónk (Ed. Péter Heltai), Médiavilág, Budapest, 2007, 410-420.
 • Csepeli, Gy., Dessewfy, T., Hammer, F., Kitzinger, D., Monory Mész A., Magyar, G., & Rozgonyi, K. (2007c). ‘Közszolgálat a digitális korban (Public service in the digital age)’. Médiakutató, 2007 Summer Issue, 5-45.
 • Rozgonyi, K. (2005). Első oldal (First page), Infokommunikáció és Jog, 2005, 6(1).
 • Rozgonyi, K. (2003). A hálózatos médiumok sajátos szabályozási kérdései (Certain questions on the regulation of networked mediums). Médiakönyv, ENAMIKE, Budapest, 2003, 939-952.
 • Rozgonyi, K. (2002c). A tulajdonosi koncentráció és a az információszabadság (Ownership concentration and the free flow of information). Az információs társadalom és a jog alakulása, Ed.: Sárközy Tamás&Pázmándy Kinga, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 331-352.